[X]
مدل عینک آفتابی

درباره ما

دسته بندي

آرشيو مطالب

آمار وبلاگ

» بازديد امروز : 6
» بازديد ديروز : 69
» بازديد هفته گذشته : 290
» بازديد ماه گذشته : 5272
» بازديد سال گذشته : 47467
» کل بازديد : 98264
» کل مطالب : 128
» نظرات : 1
» پيج رنک گوگل : <-GoogleRankGraphic->

تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی

درباره : ,,,, بازديد: 1


بیان مساله

پژوهشگران در دیدار های خود با گروهی از کودکان پرورشگاهی شهر مشهد در حین    برنامه ها و فعالیتهای فکری و حرکتی مختلف این کودکان احساس می کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، امید به موفقیت و . . . کافی در این کودکان نیست و در حالیکه از لحاظ فکری و فیزیکی مشکل خاصی نداشتند و قابلیتهای لازم برای اجرای عمل را دارا بودند .

در پیش فرضهای اولیه به نظر می رسید که این مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرایط خاص پرورشگاهی است . موضوعاتی همچون فقدان حمایت والدین ، عدم حضور مادر در حساسترین دوران رشد ، فقدان الگوهای ثابت رفتاری ، عدم وجود تقویتهای ملموس اجتماعی کافی ، فقدان محرکهای کافی که مستلزم رشد سالم هستند ، داشتن خاطرات تلخ گذشته خویش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعی متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالی ، تفریحی ، فرهنگی ، آموزشی و از این قبیل عواملی هستند که مجموعا زمینه تشکیل دیدگاه و ادراک منفی نسبت به خود و نسبت به جهان را در این کودکان فراهم کرده اند .

لذا برای اثبات یارد این پیش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثیر محرومیتهای مختلف محیط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقایسه آن با خود پنداره کودکان غیر پرورشگاهی یعنی کودکانی که در خانواده و به اتفاق والدین خود زندگی       می کنند نمودیم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماری مناسب تفاوت ویژگیهای خود پنداره این دو گروه از کودکان را بررسی و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نماییم .

اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت خود پنداره همواره مورد توجه تمامی متخصصان امور مربوط به کودکان بوده است . به سختی می توان به احساسات کودکان در مورد خودشان به عنوان یک فرد توجه نکرد . اغلب متخصصان ، خودپنداره مثبت و متعاقب آن عزت نفس بالا را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی _ عاطفی در نظر می گیرند . روانشناسان و جامعه شناسان مهم از قبیل ویلیام جیمز ، جرج هربرت میدو ، چارلزکولی ، از جمله افرادی بودند که بر اهمیت خود پنداره و احترام به خود مثبت تاکید داشتند .

اخیرا روانشناسان نظریات نئوفرویدینها را با تحقیق تجربی در آمیخته اند و به این نتیجه رسیدهاند که احترام به خود مثبت با عملکرد مناسبتر و موثرتر مرتبط است .

خود پنداره و احترام به خود بویژه در مورد کودکان امری ارزشمند محسوب می گردد ، زیرا به مثابه بینایی برای ادراکات کودک از تجارب زندگی عمل می کند . کفایت اجتماعی _ عاطفی ناشی از یک شناخت مثبت از خود می تواند نیرویی باشد که در جهت پیروزی بر مشکلات جدی بعدی به کودک کمک کند .

فهرست مطالب
عنوان    ۱
فصل اول : مقدمه    ۲
مقدمه    ۳
بیان مسئله     ۴
اهمیت موضوع    ۷
هدف از تحقیق    ۸
میدان و قلمرو تحقیق    ۱۰
فرضیات تحقیق    ۱۰
تعریف عملیات اصطلاحات    ۱۱
فصل دوم : پیشینه تحقیق    ۱۵
خود ( خویش )    ۱۶
خودپنداره     ۲۰
پیدایش و رشد     ۲۰
اجزا خودپنداره    ۲۲
انواع خودپنداره    ۲۳
سلسه مراتب خودپنداره    ۲۶
ثبات خودپنداره    ۲۶
عزت نفس    ۲۷
عزت نفس و منبع کنترل    ۲۹
دیدگاه اسلام     ۳۰
نفس ( روح )    ۳۰
ضرورت شناخت نفس    ۳۲
پرورشگاه    ۳۶
ریشه ها    ۳۹
فقدان    ۴۱
دلبستگی وجدایی    ۴۳
مروری بر ویژگی های اخیر    ۴۶
فصل سوم : روش تحقیق    ۵۰
ماهیت طرحهای علی مقایسه ای     ۵۲
دشواریهای موجود    ۵۳
روش جمع آوری داده ها    ۵۴
جامعه , نمونه و روش نمونه گیری    ۵۶
روش تحلیل داده ها     ۵۶
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات    ۵۷
رشد مقیاس    ۵۸
توصیف کلی    ۶۰
توصیف خوشه ها    ۶۳
اعتبار و پایایی مقیاس    ۶۵
اجرا , نمره گذاری و تفسیر    ۶۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها     ۷۱
توصیف نمونه ها     ۷۲
داده های جمع آوری شده    ۷۳
فرضیه اول    ۸۱
فرضیه دوم    ۸۲
فرضیه سوم    ۸۳
فرضیه چهارم    ۸۴
فرضیه پنجم    ۸۵
فرضیه ششم    ۸۶
فرضیه هفتم    ۸۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    ۸۸
مقدمه    ۸۹
فرضیه های تحقیق    ۹۰
یافته های اضافی    ۹۶
نتیجه گیری کلی    ۹۶
محدودیتها    ۱۰۰
پیشنهاداتی برای پژوهش آینده    ۱۰۰
منابع     ۱۰۲
فارسی    ۱۰۳
انگلیسی    ۱۰۵
ضمیمه    ۱۰۵

منابع فارسی

۱-  قرآن کریم

۲- اتکینسون و هیل گارد , فرضیه روانشناسی , جلد ۱ و ۲ , ترجمه دکتر براهنی , انتشارات رشد ۱۳۶۸

۳- ادوارد . ج . موری ، انگیزش و هیجان ، ترجمه دکتر براهنی ، ۱۳۶۳

۴- استونسن سلی ، هفت نظریه درباره طبیعت انسانی . ترجمه دکتر محسن پور ، انتشارات رشد ۱۳۶۸

۵- پیرز – هاریس ، مترجم غلامعلی افروز ، هنجاریابی آزمون خود پنداره ، انتشارات دانشگاه تهران

۶- ایزرائیل و نلسن ، اختلالات رفتاری کودکان ، ترجمه منشی طوسی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، ۱۳۶۷

۷- برونز دیوید ، روان شناسی افسردگی ، ترجمه مهدی قراچه داغی ، روشنگران ، ۱۳۷۰

منابع انگلیسی :

۱- Ween olcon (1980) Transcedence oflossover the life spangyhpc.

2- Stephan Isaac (1990) Handbook in Resaech and Evaluation by michel.

3- Mccleuand, D.jemmoty, (1980) power motivation, stress and physical.

4- Illness journal of human stress 6, 6-15.

5- Psychological Abstracts (1995) Vo182.No10.

 

دانلود فایل


برچسب ها : تأثیر محرومیت های عاطفی , خودپنداره کودکان پرورشگاهی , محیط پرورشگاهها , پرورشگاهها خودپنداره,

نوشته شده در: شنبه 1 شهريور 1393 ساعت: 20:03 توسط |

دانلود پایان نامه ناهنجاریهای مادر زادی

درباره : ,,,, بازديد: 1


مقدمه

۱-۱- بیان مسئله و اهمیت پژوهش

ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشادرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده است . علی رغم پیشرفت های  حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاری ها، ۲۲ درصد از مرگ و میرهای نوزادی ناشی از ناهنجاری های بزرگ مادرزادی می باشد .

در ایران هزینه مراقبت های بهداشتی برای چنین شیرخوارانی بیش از ۶ میلیون تومان در سال برآورد شده است (۳،۲،۱).

شیوع ناهنجاری های بزرگ مادرزادی در بین نژادهای مختلف متفاوت است.(۴)

این اختلاف ناشی از تمایلات نژادی متفاوت وتأثیرعوامل محیطی است . ازدواج های فامیلی در بعضی از نژاد ها نقش مهمی در بروز ناهنجاری ها دارند(۴٫۵).

علل ناهنجاری های مادرزادی به ۳ گروه عمده تقسیم می شوند.

۱-ژنتیکی: شامل انحرافات کروموزومی مثل سندرم داون ونقایص تک ژنی مندلی مثل آکندروپلازی که نقش آن در ایجاد ناهنجاری ها حدود ۲۵ درصد تخمین زده شده است.عوامل دخیل دیگر با منشاء ژنی شامل سن بالای ۳۵سال مادردر بارداری وازدواج های فامیلی

۲-محیطی: شامل بیماری های عفونی و زمینه ای مادر ( دیابت شیرین یا بیماری هایی باتب بالا)

داروهای جهش زا ، الکل ، مصرف دخانیات. نقش این عوامل حدود ۱۵ در صد برآورده شده است .

۳-چند عاملی:که حدود %۶۰ گزارش شده است

آنومالی های مادرزادی علل اصلی مرگ داخل رحمی و مرگ نوزادان است ولی شاید نقش آن ها به عنوان علل بیماری های حاد ،از قبیل اختلالات متابولیک و ناتوانی طولانی مدت ، مهم تر باشد . شناسایی زود هنگام آنومالی به منظور  برنامه ریزی صحیح برای مراقبت و درمان مهم است از جمله پیشگیری اولیه که در برگیرنده ی علل ناهنجاری ها هستند مثلاً واکسیناسیون علیه سرخچه یا مصرف فولیک اسید ، مولتی ویتامین.

با این روش ۶/۲۶ درصد از ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری می شود.

پیشگیری ثانویه: تشخیص زود هنگام و پیگیری با درمان اولیه ی موثر مثلاً غربالگری ارتوپدی نوزادان بسیار موثر است.جهت تشخیص زود هنگام و درمان دفورمیتی (دررفتگی مادرزادی هیپ) بر اساس تست ارتولانی و درمان با روش های محافظتی (pavlik pillow) .

بیماران با مجرای شریانی باز و عدم نزول بیضه ممکن است با مصرف دارو بعد از تولد تصحیح شوند.۲/۲۵ درصد ناهنجاری ها با این روش بهبود می یابند.

پیشگیری ثالثیه: درمان کامل نقایص مادرزادی به وسیله ی مداخلات جراحی اولیه خصوصاً در تعدادی از نقایص مادرزادی قلبی – عروقی مثل نقایص دیواره ای دهلیزی – بطنی،تنگی مادرزادی پیلور وعدم نزول بیضه. ۵/۳۳ درصد ناهنجاری ها با این روش بر طرف می شوند.(۶)

فهرست مطالب

    فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
مقدمه
بیان مسئله و اهمیت پژوهش
پاتوفیزیولوژی ناهنجاری ها
ناهنجاری های مادرزادی
انواع ناهنجاری ها ()
علل ایجاد کننده ناهنجاری ها
مسائل ژنتیکی عوامل خانوادگی
تماس پدر با عوامل مختلف
دیابت شیرین
فنیل کتونوری
داروهای ضد تشنج
مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)
ترکیبات وارفارین
داروهای ضد میکروبی
داروهایی که در حاملگی به طو رایج استفاده می شوند
ضد درد ها
سالیسیلات ها و استامینوفن
ضد درد های نارکوتیک
داروهای قلبی
هورمون تراپی جهت باردار شدن
انواع نقایص
نقایص لوله عصبی
ناهنجاری های مادرزادی مغز
مکانیسم شایع مادرزادی ارتوپدی در کودکان
دیس پلازی تکاملی مفصل ران (DDH)
ناهنجاری های انگشت
نا هنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری – تناسلی
دستگاه قلبی – عروقی
تشخیص
درمان و پیشگیری از بیماری های جنین
اهداف
اهداف اصلی
اهداف ویژه
فرضیات و سوالات
تعریف واژه ها
    فصل دوم
مروری بر متون و مطالعات
انجام شده در زمینه پژوهش
مروری بر مطالعات انجام شده
مطالعات داخل کشور
مطالعات خارج از کشور
    فصل سوم
مواد وروش ها
مواد وروش ها
روش جمع آوری اطلاعات
    فصل چهارم
نتایج ویافته ها
    فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
References
Abstract
Methods

References:

1- Lee k, khoshnood B, chen L,et al.Infant mortality from congenital malformation in the united, 1970-1997 . obstet Gynecol. 2001; 98: 620-7

2- Petrini J , damus k , Johnston RB . An over view of infant mortality and birth defects in the united states Teratology . 1997; 56:8-10

3- Young Id , clarke M, lethal malformations and perinatal mortaliy: a 10 year review with comparison of ethnic differences .Br medj. 1987; 295:89-91.

4- Anthony s. rander pal –de bruin KM, Graa fmans wc, etal.The reliability of perinatal and neonatal mortality rates:differential under – reporting in linked professional registers. Dutch civil registers. Pediatr perinatal Epidemiol- 2001;15:306-14.

5- Schulpen Tw, van steen Bergen JE,van Driel HF .Influencees of ethnicity on perinatal and child mortality in the Nether lands. Arch Dis childhood .2001;2001;84:222-6

6- Czeizel ,Andrew E.Birth Defects are preventable. International Journal of Medical sciences 2005; 2 (3):91-92.

7- Williams,John whitridge, williams obstetrics . 23 th ed 2003;.387

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی ناهنجاریها , بررسی ناهنجاریهای مادر زادی , ناهنجاریها , ناهنجاریهای مادر زادی,

نوشته شده در: شنبه 1 شهريور 1393 ساعت: 19:38 توسط |

پایان نامه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

درباره : ,,,, بازديد: 1


مقدمه:
همه چیز از یک مقدمة کوچک شروع شد و سپس بالا گفت « یان مور»  دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر  پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود . خلیل از ترس اینکه یان و تامرون قصد داشتند او را کتک بزنند ، ، یک روز صبح یک اصلحة کالیبر ۳۸ را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیک هر دو پسر با شکیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه ، که خون را در رگهای انسان منجمد می کند می‌تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسکلات عاطفی ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح ، آمیز و حا آسان مسائل ، به شمار می آید .
مربیانی که سالهاست از کارکرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینکه دریافته اند که کاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی  عاطفی و در حالی که در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد .
اما در برنامه آموزشی استاندارد مدرسه به کاستی جدید و مسئله ساز تر جهی نشده است یک معلم مدرسه در بروکلین اشاره می کند که تأکید موجود در مدارس نشان می‌دهد که ما یه میزان توانایی خواندن و نوشتن محصلان بیشتر به این نکته اهمیت می دهیم که آیا هفتة آینده زنده خواهند ماند یا نه .
نشانه های این کاستی را می توان در وقایع خشونت باری چون تیر اندازی به یان و تایرون مشاهده کرد مشکلی که در مدارس آمریکارواج یافته است این اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزایش بحران در میان نوجوانان و مشکلات دوران کودکی در آمریکا که سازننده بمبهای جهانی است را می توان در خلال آمارهایی از این دست ملاحظه کرد .
در سال ۱۹۹۰ در مقایسه با دو دهه قبل از آن ایالات متحده آمریکا با پیشرفت میزان دستگیری جوانان بزهکار به خاطر دست زدن به جنایت های خشونت بار مواجه بوده است .
دستگیری نوجوانان به دلیل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .
میزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رایجترین دلیل منف نوجوانان در مقابل این نجایع ابتلای آنها به بیماریهای ذهنی است اثرات افسردگی اعم از خفیف یا شدید ، در یک سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگی در زمان بلوغ دو برابر می شود . (دانیل گامن ، ۱۳۸۰ ص ۳۱۳ )

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول
گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
۱-موضوع پژوهش
۲- ابعاد موضوع پژوهشی
۳- هدف پژوهش
۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری
۵- سوالهای پژوهش
۶- فرضیه های تحقیق
۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی
۶-۷-۱- متغیر پیش بینی کننده
۷-۲- متغیر پیش بینی شونده
۷-۳- هوش هیجانی
۷-۴- هیجان
۷-۵- سلامت روانی
۷-۶- علائم جسمانی
تعریف نظری
تعریف عملیات
۷-۷- اضطراب و اختلال در خواب
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
۸-۷- اختلال در کنش اجتماعی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
۹-۷- افسردگی شدید یا اساسی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
چکیده فصل

فصل دوم
مرور و تحلیل یافته های پیشین
در قلمرو و موضوع
تاریخچة هوش هیجانی
تعریف و پیشینه هوش هیجانی
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر
هوش میانی فردی
هوش انتزاعی
هوش عینی
هوش هیجان و مؤلفه های آن
خود آگاهی
خود کنترلی یا مدیریت خود
شعور اجتماعی
خود انگیزی
۴- مهارتهای اجتماعی
اساس فرهنگی هوش هیجانی
تفاوت IQ با هوش هیجانی
زمینه های بحث هوش هیجانی
۹- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی
۹-۱ مقدمه
۹-۲- سیستم ارتباط عصبی
۹-۳- قراول هیجانی
۹-۴- متخصص حافظه هیجانی
۹-۵- هماهنگی فکر و هیجان
۱۰- مختصری درباره بهداشت روانی
۱۱- تعریف مفاهمی بداشت روانی
۱۲- صلامت روان از نظر آلپورت
۱۳- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم
۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن
۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن
۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
تأمین نیازهای جسمانی
تأمین نیازهای روانی
احساس ایمنی
احساس ارزشمندی
میل به موقعیت
واقع بینی
یادگیری گذشته
عوامل اجتماعی
نمادهای اجتماعی
شرایط محیطی
اصلاح و سبک روش زندگی
۱۷- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی
۱۸- انسان سالم
۱۱- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم
فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع
روش تحقیق
جامعه مورد بررسی
نمونه منتخب
روش نمونه گیری
ابزار و روش اجرای پژوهش
۵-۱- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است
۵-۲- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )
روایی و اعتبار
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
روش قراردادی
۵-۳- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

فصل چهارم
ارائه و تحلیل نتایج
یافته های توصیفی
جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی
محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول
محاسبه انحراف استاندارد
محاسبه شریب همبستگی
محاسبه آزمون معناداری همبستگی
جدول سطح معنادار بودن
محاسبات مربوط به فرضیه دوم
رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی
محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب
محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش  هیجانی با به کارکرد اجتماعی
محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

فصل پنجم
بحث ونتایج کلی

فهرست منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت عمومی

منابع

۱-روشهای آماری درعلوم رفتاری / دکتر حسن پاشا شریفی – دکتر جعفر نجفی زند ، چاپ نهم ۱۳۷۹ (انتشارات سخن)

۲-هوش هیجانی / دانیل گلمن/ شریف پارسا ، تهران ۱۳۸۲ ، انتشارات رشد

۳-بهداشت روانی – دکتر حمزه گنجی / ۱۳۷۲

۴-بهداشت روانی ، احمد شاملو / چاپ یازدهم

۵-تعلیم و تربیت اسلامی / دکتر علی شریعتمداری (انتشارات امیرکبیر ، تهران ۱۳۷۳)

۶-هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ (برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی در شهر تهران علوم تربیتی)

۷-ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۷۰-۶۹

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی هوش هیجان, سلامت روانی, هوش هیجان,

نوشته شده در: جمعه 31 مرداد 1393 ساعت: 21:48 توسط |

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (۱۴-۱۱) سالة کانون اصلاح و تربیت مشهد

درباره : ,,,, بازديد: 0


مقدمه

خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آنچه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد می‌شود .

صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می شود . جدایی والدین برای فرزندان و خود آنها بسیار حایز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌کننده‌ترین و بحث‌انگیزترین جنبه طلاق بوده است . و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری ، ابعاد نگران کننده‌ای به خود می‌گیرد . دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است (معنوی ، ۱۳۶۲).

این تضاد و دوگانگی موجبات تغییرات عمیق در رفتار خانواده بخصوص و فرزندان پدید می‌آورد که از جملة آن بزهکاری می‌باشد . از طرف دیگر مشخص شده است که بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده‌های از هم پاشیده می‌باشند (نوابی نژاد ، ۱۳۶۲) .

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                صفحه

تشکر و قدردانی

(چکیده)

فهرست مطالب

فهرست نمودارها

فهرست جداول

۱-فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

۱-بیان مسئله

طرح و تعریف مشکل

زمینه مشکل

۱-۲-سوالها

۱-۳-اهمیت تحقیق

۱-۴-هدفهای تحقیق

۱-۵-تعریف اصلاحات

۲-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

۲-مقدمه

۲-۱- مفهوم جنایتکاری و بزهکاری

۲-۲-وضع کنونی شناسایی‌ها

۲-۳-علت‌شناسی بزهکاری

۲-۴-پیشگیری بزهکاری نوجوانان

۲-۵-ملاحظات کلی :

۲-۶-نظریه‌ها و پژوهشهای دیگران درباره دزدی

۲-۶-۱-دزدی و مالکیت

۲-۷-انواع دزدیها

۲-۸-جریان عمل دزدی

۲-۹-شخصیت کودکان و نوجوانان فرد

۲-۱۰-برخورد دیگران

۲-۱۱-عوامل موثر در سرقت

۲-۱۲-خانواده و نوجوانان

۲-۱۲-۱-تعریف خانواده

۲-۱۲-۲-خانواده‌های متلاشی شده

۲-۱۳-جدایی و طلاق

۲-۱۳-۱-اثر جرم‌زدایی طلاق

۲-۱۳-۲-قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

۲-۱۳-۳-مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

۲-۱۴-ناپدری و نامادری

۲-۱۵-اختلافات خانوادگی

۲-۱۶-تحقیقات انجام شده

۳-فصل سوم (طرح تحقیق)

۳-۱-روش تحقیق

۳-۲-آزمودنیها

۳-۳-ابزار جمع‌آوری داده

۳-۴-روش در تجزیه و تحلیل داده

۴-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

۴-۱-مقدمه

۴-۲-یافته‌های تحقیق

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها

۵-فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)

۵-۱-خلاصه تحقیق

۵-۲-بررسی یافته‌ها

۵-۳-کاربرد یافته‌ها

۵-۴-پیشنهادها

۵-۵-محدودیت‌های تحقیق

الف : فهرست منابع

ب : پیوستها

فهرست نمودارها

۱-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

۲-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق

۳-وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

۴-وضعیت خانوادگی

۵-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

۶-وضعیت اعتیاد خانواده و خود نوجوانان سارق

۷-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق

فهرست جدولها

۱-درصدگیری از هر یک متغیرها مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

۲-درصد گیری از هر یک از متغیرهای مربوط به گروه نوجوانان سارق

۳-درصد گیری از وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

۴-وضعیت خانوادگی نوجوان سارق و غیرسارق

۵-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

۶-وضعیت اعتیاد خانوار و خود نوجوانان سارق

۷-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق

فهرست منابع

هیلگارد ، ارنست ، زمینة روان‌شناسی ، جلد اول ، مترجم ، براهنی ، م ، تهران ، رشد ، ۱۳۶۷

هیلگارد ، ارنست ، زمینة روانشناسی ، جلد دوم ،مترجم ، براهنی‌ ، م ، تهران ، رشد، ۱۳۶۸

ایلینگورت ، ر ، کودک و مدرسه ، مترجم ، نوابی‌نژاد ، ش ، تهران ، رشد ،۱۳۶۸

بهشتی ، الف ، مسائل ومشکلات خانوادگی ، قم ،طریق‌القدس ، ۱۳۶۲

پارسا ، م، روانشناسی رشد کودک و نوجوان ،تهران ، بعثت ، ۱۳۶۸

جلال طهرانی ، م ، روش تحقیق در روان‌شناسی بالینی (جزوة درسی) ، مشهد ، دانشکدة علوم تربیتی ، ۱۳۶۸

خسروپور ، ی . روانشناسی بلوغ ونوجوانی ،تهران ، ۱۳۵۳

خدیوی زند ، م ، امینیان ، ز ، پژوهش در ساخت شخصیت و خانواده بزهکاران ، مشهد

شعاری‌نژاد ، ع ، روانشناسی رشد، تهران ، کتابفروشی ، ۱۳۴۹

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی وضعیت خانوادگی, تحصیلی نوجوانان سارق, وضعیت خانوادگی نوجوانان, وضعیت خانوادگی نوجوانان سارق,

نوشته شده در: جمعه 31 مرداد 1393 ساعت: 21:31 توسط |

پایان نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

درباره : ,,,, بازديد: 0


مقدمه

خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آنچه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد می‌شود .

صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می شود . جدایی والدین برای فرزندان و خود آنها بسیار حایز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌کننده‌ترین و بحث‌انگیزترین جنبه طلاق بوده است . و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری ، ابعاد نگران کننده‌ای به خود می‌گیرد . دوره بلافاصله بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی شدید است (معنوی ، ۱۳۶۲).

این تضاد و دوگانگی موجبات تغییرات عمیق در رفتار خانواده بخصوص و فرزندان پدید می‌آورد که از جملة آن بزهکاری می‌باشد . از طرف دیگر مشخص شده است که بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالباً دارای خانواده‌های از هم پاشیده می‌باشند (نوابی نژاد ، ۱۳۶۲) .

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                صفحه

تشکر و قدردانی

(چکیده)

فهرست مطالب

فهرست نمودارها

فهرست جداول

۱-فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

۱-بیان مسئله

طرح و تعریف مشکل

زمینه مشکل

۱-۲-سوالها

۱-۳-اهمیت تحقیق

۱-۴-هدفهای تحقیق

۱-۵-تعریف اصلاحات

۲-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

۲-مقدمه

۲-۱- مفهوم جنایتکاری و بزهکاری

۲-۲-وضع کنونی شناسایی‌ها

۲-۳-علت‌شناسی بزهکاری

۲-۴-پیشگیری بزهکاری نوجوانان

۲-۵-ملاحظات کلی :

۲-۶-نظریه‌ها و پژوهشهای دیگران درباره دزدی

۲-۶-۱-دزدی و مالکیت

۲-۷-انواع دزدیها

۲-۸-جریان عمل دزدی

۲-۹-شخصیت کودکان و نوجوانان فرد

۲-۱۰-برخورد دیگران

۲-۱۱-عوامل موثر در سرقت

۲-۱۲-خانواده و نوجوانان

۲-۱۲-۱-تعریف خانواده

۲-۱۲-۲-خانواده‌های متلاشی شده

۲-۱۳-جدایی و طلاق

۲-۱۳-۱-اثر جرم‌زدایی طلاق

۲-۱۳-۲-قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

۲-۱۳-۳-مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

۲-۱۴-ناپدری و نامادری

۲-۱۵-اختلافات خانوادگی

۲-۱۶-تحقیقات انجام شده

۳-فصل سوم (طرح تحقیق)

۳-۱-روش تحقیق

۳-۲-آزمودنیها

۳-۳-ابزار جمع‌آوری داده

۳-۴-روش در تجزیه و تحلیل داده

۴-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

۴-۱-مقدمه

۴-۲-یافته‌های تحقیق

۴-۳-تجزیه و تحلیل داده‌ها

۵-فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)

۵-۱-خلاصه تحقیق

۵-۲-بررسی یافته‌ها

۵-۳-کاربرد یافته‌ها

۵-۴-پیشنهادها

۵-۵-محدودیت‌های تحقیق

الف : فهرست منابع

ب : پیوستها

فهرست نمودارها

۱-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

۲-متغیرهای مربوط به نوجوانان سارق

۳-وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

۴-وضعیت خانوادگی

۵-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

۶-وضعیت اعتیاد خانواده و خود نوجوانان سارق

۷-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق

فهرست جدولها

۱-درصدگیری از هر یک متغیرها مربوط به نوجوانان سارق و غیرسارق

۲-درصد گیری از هر یک از متغیرهای مربوط به گروه نوجوانان سارق

۳-درصد گیری از وضعیت تحصیلی نوجوانان سارق و غیرسارق

۴-وضعیت خانوادگی نوجوان سارق و غیرسارق

۵-وضعیت شغل پدر نوجوانان سارق و غیرسارق

۶-وضعیت اعتیاد خانوار و خود نوجوانان سارق

۷-وضعیت سواد نوجوانان سارق و غیرسارق

فهرست منابع

هیلگارد ، ارنست ، زمینة روان‌شناسی ، جلد اول ، مترجم ، براهنی ، م ، تهران ، رشد ، ۱۳۶۷

هیلگارد ، ارنست ، زمینة روانشناسی ، جلد دوم ،مترجم ، براهنی‌ ، م ، تهران ، رشد، ۱۳۶۸

ایلینگورت ، ر ، کودک و مدرسه ، مترجم ، نوابی‌نژاد ، ش ، تهران ، رشد ،۱۳۶۸

بهشتی ، الف ، مسائل ومشکلات خانوادگی ، قم ،طریق‌القدس ، ۱۳۶۲

پارسا ، م، روانشناسی رشد کودک و نوجوان ،تهران ، بعثت ، ۱۳۶۸

جلال طهرانی ، م ، روش تحقیق در روان‌شناسی بالینی (جزوة درسی) ، مشهد ، دانشکدة علوم تربیتی ، ۱۳۶۸

خسروپور ، ی . روانشناسی بلوغ ونوجوانی ،تهران ، ۱۳۵۳

خدیوی زند ، م ، امینیان ، ز ، پژوهش در ساخت شخصیت و خانواده بزهکاران ، مشهد

شعاری‌نژاد ، ع ، روانشناسی رشد، تهران ، کتابفروشی ، ۱۳۴۹

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی وضعیت خانوادگی, تحصیلی نوجوانان سارق, وضعیت خانوادگی نوجوانان, وضعیت خانوادگی نوجوانان سارق,

نوشته شده در: جمعه 31 مرداد 1393 ساعت: 20:12 توسط |

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور و آزاد

درباره : ,,,, بازديد: 0


اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. الف

 

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت واهداف تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶

هدف عمده تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………….. ۷

سوالهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی …………………………………………. ۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………. ۱۱

 

فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………………………… ۲۱

تفاوت‌های فرهنگی ………………………………………………………………………………… ۲۲

طبقه بندی فرهنگ ………………………………………………………………………………….. ۲۳

عوامل مقاوم در برابر تغییر…………………………………………………………………….. ۲۶

پاره فرهنگ ………………………………………………………………………………………….. ۲۷

انتقال و اشاعه فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۲۸

جهانی شدن و فرهنگ ……………………………………………………………………………. ۲۹

بحث واردات …………………………………………………………………………………………. ۳۲

تکنولوژی و استحاله فرهنگی ………………………………………………………………….. ۳۳

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن …………. ۳۵

دیرینه تمدن شرقی…………………………………………………………………………………. ۳۷

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ……………………………………………………… ۳۹

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)…………………………………………………………… ۴۰

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

روش تحقیق (جامعه و نمونه)………………………………………………………………….. ۴۴

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… ۴۶

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها …………………………………………………………………… ۴۷

 

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۷۲-۴۹

 

فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………. ۷۴

خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۷۴

بحث درباره یافته‌ها و سوالها …………………………………………………………………. ۷۷

کاربرد پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۸۳

محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۸۶

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………… ۸۸

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) …………………………………………………………………… ۹۰

منابع و مآخذ :

-    احمدی حکتی کار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر ۱۸-۱۵ ساله به فرهنگ بیگانه در شهر کرمان ، ۱۳۷۹

-    ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۹

-          آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده

-          آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ، ۱۳۷۲

-          امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۱

-          اتکینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد۱) ، رشد ،تهران ، ۱۳۶۹

-    بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ، ۱۳۶۹

اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی عوامل تهاجم , تهاجم فرهنگی , تهاجم فرهنگی دانشجویان , عوامل تهاجم فرهنگی,

نوشته شده در: پنجشنبه 30 مرداد 1393 ساعت: 10:21 توسط |

بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور و آزاد واحد سبزوار

درباره : ,,,, بازديد: 0


اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. الف

 

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت واهداف تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶

هدف عمده تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………….. ۷

سوالهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی …………………………………………. ۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………. ۱۱

 

فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………………………… ۲۱

تفاوت‌های فرهنگی ………………………………………………………………………………… ۲۲

طبقه بندی فرهنگ ………………………………………………………………………………….. ۲۳

عوامل مقاوم در برابر تغییر…………………………………………………………………….. ۲۶

پاره فرهنگ ………………………………………………………………………………………….. ۲۷

انتقال و اشاعه فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۲۸

جهانی شدن و فرهنگ ……………………………………………………………………………. ۲۹

بحث واردات …………………………………………………………………………………………. ۳۲

تکنولوژی و استحاله فرهنگی ………………………………………………………………….. ۳۳

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن …………. ۳۵

دیرینه تمدن شرقی…………………………………………………………………………………. ۳۷

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ……………………………………………………… ۳۹

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)…………………………………………………………… ۴۰

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

روش تحقیق (جامعه و نمونه)………………………………………………………………….. ۴۴

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… ۴۶

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها …………………………………………………………………… ۴۷

 

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۷۲-۴۹

 

فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………. ۷۴

خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۷۴

بحث درباره یافته‌ها و سوالها …………………………………………………………………. ۷۷

کاربرد پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۸۳

محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۸۶

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………… ۸۸

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) …………………………………………………………………… ۹۰

منابع و مآخذ :

-    احمدی حکتی کار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر ۱۸-۱۵ ساله به فرهنگ بیگانه در شهر کرمان ، ۱۳۷۹

-    ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۹

-          آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده

-          آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ، ۱۳۷۲

-          امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۱

-          اتکینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد۱) ، رشد ،تهران ، ۱۳۶۹

-    بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ، ۱۳۶۹

اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی عوامل تهاجم , تهاجم فرهنگی , تهاجم فرهنگی دانشجویان , عوامل تهاجم فرهنگی,

نوشته شده در: پنجشنبه 30 مرداد 1393 ساعت: 10:08 توسط |

پایان نامه بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان

درباره : ,,,, بازديد: 0


اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. الف

 

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت واهداف تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶

هدف عمده تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷

اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………….. ۷

سوالهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی …………………………………………. ۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………. ۱۱

 

فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………………………… ۲۱

تفاوت‌های فرهنگی ………………………………………………………………………………… ۲۲

طبقه بندی فرهنگ ………………………………………………………………………………….. ۲۳

عوامل مقاوم در برابر تغییر…………………………………………………………………….. ۲۶

پاره فرهنگ ………………………………………………………………………………………….. ۲۷

انتقال و اشاعه فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۲۸

جهانی شدن و فرهنگ ……………………………………………………………………………. ۲۹

بحث واردات …………………………………………………………………………………………. ۳۲

تکنولوژی و استحاله فرهنگی ………………………………………………………………….. ۳۳

فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن …………. ۳۵

دیرینه تمدن شرقی…………………………………………………………………………………. ۳۷

تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی ……………………………………………………… ۳۹

پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)…………………………………………………………… ۴۰

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

روش تحقیق (جامعه و نمونه)………………………………………………………………….. ۴۴

روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… ۴۶

روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها …………………………………………………………………… ۴۷

 

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۷۲-۴۹

 

فصل پنجم : خلاصه تحقیق

بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………. ۷۴

خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۷۴

بحث درباره یافته‌ها و سوالها …………………………………………………………………. ۷۷

کاربرد پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۸۳

محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………….. ۸۶

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………… ۸۸

پرسشنامه (نمونه‌ای از آن ) …………………………………………………………………… ۹۰

منابع و مآخذ :

-    احمدی حکتی کار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر ۱۸-۱۵ ساله به فرهنگ بیگانه در شهر کرمان ، ۱۳۷۹

-    ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۹

-          آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده

-          آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ، ۱۳۷۲

-          امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۱

-          اتکینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد۱) ، رشد ،تهران ، ۱۳۶۹

-    بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ، ۱۳۶۹

اهداف تحقیق :

۱-هدف عمده تحقیق : برخی از عوامل گرایش جوانان مخصوصاً قشر دانشجویان دانشگاه های پیام نور و آزاد سبزوار به فرهنگ غرب در سال تحصیلی ۸۵-۸۴

۲-اهداف جزئی (ویژه) : الف : بررسی نحوه عملکرد شیوه‌های تربیتی والدین و گرایش جوانان به فرهنگ غرب . ب : میزان و نوع تبلیغات رسانه‌های گروهی در جامعه ایران ج : دادن آزادی یا محدودیت بیش از اندازه در بروز این گرایش .

 

سوالهای تحقیق :

۱-آیا بین آگاهی جوانان از اهداف فرهنگ و مظاهر غرب و گرایش به غرب رابطه وجود دارد ؟

۲-آیا بین نقش خانواده در فرهنگ‌دهی به جوانان در برابر فرهنگ منفی غرب و عمل خود والدین به این موضوع رابطه وجود دارد ؟

۳-آیا ایجاد برنامه‌هایی در زمینه فرهنگ غرب و ارائه نکات مثبت و منفی این فرهنگ ، در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۴-آیا آزادی بی‌حد و حصر یا محدودیت بیش از اندازه در روی آوردن به فرهنگ غرب موثر است ؟

۵-آیا غنی بودن فرهنگ بومی و آگاهی از فرهنگ جهانی مانعی برای گرایش به فرهنگ غرب می‌شود ؟

۶-آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی مرفه خانوادگی ، در بروز گرایش به فرهنگ غرب موثر است ؟

 

روش تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، روش به کار رفته از طریق آمار توصیفی انجام گرفته است بصورت روش توصیفی از نوع علی پس از رویداد .

 

جامعه ، نمونه ، شیوه نمونه‌گیری :

جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۲۰۰۰ نفر است که نمونه انتخاب شده ۵۰ نفر می‌باشد و جامعة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ حدود ۶۰۰۰ نفر است که از این تعداد ، ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند .

ابزار اندازه‌گیری :

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، پرسشنامه می‌باشد .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، از آمار توصیفی استفاده شده است .

به این صورت که بعد از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی ،

درصد فراوانی برای هر گزینه و سپس نمرة‌ کل محاسبه شده است .

 

دانلود فایل


برچسب ها : بررسی عوامل تهاجم , تهاجم فرهنگی , تهاجم فرهنگی دانشجویان , عوامل تهاجم فرهنگی,

نوشته شده در: چهارشنبه 29 مرداد 1393 ساعت: 14:45 توسط |

اخرين مطالب ارسالي

صفحات وبلاگ

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه از جديدترين مطالب با خبر شويد. ( براي عضويت ايميل خود را وارد نماييد )

امکانات

آمار سایت

كد آهنگ

> ساعت مچی پوما

10,500 تومان

> ساعت مچی ادیداس

11,500 تومان

> وان حمام بزرگسال (بادي)

75,000 تومان

> کیسه بکس بادی عروسکی

8,000 تومان

> مبل بادی کودک خرسی

10,500 تومان

> كاناپه بادی تخت خواب شو(5 کاره جدید)

135,000 تومان

> مبل بادی دو تکه (زرد- سرمه اي- قرمز)

38,000 تومان

> مبل بادی کودک نئونی در 3 رنگ

10,000 تومان

> مبل بادی شيبدار

49,500 تومان

> تخت خواب بادی دو نفره سلطنتی

200,000 تومان

> ساعت پلیس

110,000 تومان

> تشک بادی کمپينگ مناسب برای کوهنوردی و طبيعت گردی

25,000 تومان

> مبل بادی راحتی طرح بسکتبالی

28,000 تومان

> وان بادی کودک 1تا3 سال

16,000 تومان

> قايق SeaHawk 2

60,000 تومان

> ساعت سامورایی

30,000 تومان

> استخر بادی Oval فريم 6 متری

1,625,000 تومان

> استخر قارچی

15,000 تومان

> دروازه بادی بسکتبال کودکان

16,000 تومان

> حلقه شناور حیوانات

9,600 تومان

> استخر بادی کودک طرح شکوفه

17,000 تومان

> گهواره بادی کودک دايره ای

35,000 تومان

> تشک بادی جامپينگ قلعه

88,000 تومان

> قايق بادی Challenger 2

78,000 تومان

> استخر بادی خانوادگی ultra frame pool

1,320,000 تومان

> تخت خواب بادی 2نفره مدل 2 رنگ

135,000 تومان

> تختخواب بادی يکنفره با پمپ برقی

105,000 تومان

> استخر بادی EasySet 244*76

149,000 تومان

> استخربادی فريمی طول 5.5 متر

1,938,000 تومان

> تشک بادی کمپينگ

25,000 تومان

> استخر فریمی 65*160*260

169,000 تومان

> استخر بادی easy set قطر 3.66 متر

200,000 تومان

> استخربادی فریمی 124*508

1,999,000 تومان

> مبل راحتی مدل فوتبالی(بهمراه پمپ)

320,000 تومان

> کاناپه بادی دونفره اینتکس با پمپ برقی

84,000 تومان

> تشک دونفره 2010 با پمپ برقی

92,500 تومان

> تشک بادی 1نفره بهمراه پمپ

40,000 تومان

> تشک بادی کمپينگ موج دار

16,500 تومان

> استخر بادی بچه با توپ و حلقه وپمپ

43,000 تومان

> تخت خواب بادی دونفره خوشخواب

138,000 تومان

پشتيباني